Op 13 februari 2014 werd het volgende bestuur verkozen door de Algemene Vergadering:

Functie Naam
Voorzitter Marc Van Looy
Secretaris Alex Stroeykens
Penningmeester Willy Coolen
Bestuurder Koen De Roovere