Wist je dat…

 • Tafeltennis, na voetbal, de meest populaire sport ter wereld is.
 • In Vlaanderen 8.000 spelers tafeltennis in competitieverband spelen (1000 in Vlaams Brabant), in Wallonië 19.000. Niks in vergelijking met China uiteraard, waar zes miljoen spelers zijn! Wereldwijd zijn er 10 miljoen competitiespelers.
 • De snelheid van een pingpongballetje bij aanval en contra tussen 110 en 170 km per uur ligt.
 • Doordat het spelplezier van de toeschouwers vermindert (omdat er te snel gespeelt wordt) men nu de balletjes heeft vergroot tot 40mm diameter.
 • Je om de bal terug te spelen en te controleren een reactievermogen van 1/100sec op visuele signalen moet hebben.
 • Wanneer een wit balletje gebruikt wordt, de spelers geen witte kleur in hun outfit mogen dragen. Is hij oranje van kleur, dan mogen geen oranje kleuren in de kleding zitten.
 • Tafeltennis uitstekend is voor hand/oog coördinatie.
 • Snelheid, reactievermogen en tactisch inzicht zéér belangrijk zijn bij tafeltennis, zeker als u de sport op een hoger niveau wilt beoefenen.
 • Je bij tafeltennis een verplaatsingssnelheid moet bezitten die in geen enkele andere sport voorkomt.
 • Het reglement over de tafeltennisbat, in Vlaanderen palet genoemd, vreemd genoeg nauwelijks iets zegt, geen bepalingen over gewicht of vorm. De enige voorwaarde is dat het palet van hout moet zijn.
 • De rubbers, de bedekking van het bat, effen kunnen zijn of bedekt met noppen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen aanvallende en verdedigende rubbers. In topcompetitie worden de rubbers vaak verwisseld, soms reeds na een set.
 • Indien de ploeg onvolledig is, moet je de naam van de afwezige speler ook nog invullen en W.O. (walk over) in de uitslagentabel invullen.
 • Voor elke niet betwiste wedstrijd een grondige reden moet vermeld worden.

Een goede opslag

Bij de service is de “vrije hand” van de serveerder (de hand dewelke het batje niet vasthoudt) open en gestrekt zodanig dat de bal op geen enkele manier in de hand geklemd wordt en er geen effect aan gegeven kan worden tijdens de opgooi. De bal wordt nagenoeg verticaal opgegooid en hij zal minstens 16 cm omhoog gaan na het verlaten van de hand. Tolerantie is af en toe een deugd maar het woordje “nagenoeg” in deze tekst is maar in erg beperkte mate “rekbaar”. Een deviatie van enkele graden ten opzichte van de verticale lijn is beslist ok maar méér zeker niet. De bal mag niet geslagen worden voor hij terugvalt uit het hoogste punt van zijn baan en op het ogenblik dat de bal het palet raakt moet de bal zich boven het peil van het speelvlak en achter de eindlijn van de serveerder bevinden. Het bat moet zich boven het peil van het speelvlak bevinden bij het begin van de uitvoering van de opslag en het moet daar blijven tot op het ogenblik dat de bal geslagen wordt, dit om de ontvanger toe te laten zich rekenschap te geven van de mogelijke rotatie (effect) die de slag met het bat aan de bal meegeeft. Van zodra de bal opgegooid werd, moet de vrije arm van de serveerder verwijderd worden uit de ruimte tussen de bal en het net zodat de scheidsrechter kan zien of de opslag voldoet aan de vereisten van een goede opslag.

Praktische richtlijnen i.v.m wedstrijden

=> Voorschriften van het Provinciaal comité.

Ontmoetingen
Zij dienen gespeeld op de dagen voorzien op de officiële kalender. Zij mogen eventueel worden vervroegd of op een andere dag in dezelfde speelweek gespeeld, maar dit slechts na onderling schriftelijk akkoord van beide clubs waarvan een kopij dient gestuurd naar de interclubleider. In uitzonderlijke gevallen mag dit akkoord worden vermeld op het scheidsrechtersblad de dag van de ontmoeting zelf. De interclubleider moet dan telefonisch op voorhand worden verwittigd. In geen geval mag een ontmoeting worden uitgesteld naar een latere datum tenzij bij overmacht. De toelating hiervoor moet worden aangevraagd aan de interclubleider welke in eerste instantie zal oordelen. In geval bepaalde weersomstandigheden (mist, ijzel…) de verplaatsing op de weg onveilig maken moet tenminste 30 minuten voor het normale vertrekuur telefonisch verwittigd worden (telefoonnummers bij de secretaris).

Hoofdscheidsrechter en kapitein
De taak van hoofdscheidsrechter wordt in principe uitgevoerd door een niet spelend lid van de bezochte ploeg. Indien dit niet het geval is, wordt deze taak uitgevoerd door de kapitein van de thuisploeg met uitsluiting van elke andere persoon. De hoofdscheidsrechter dient tenminste 16 jaar oud te zijn, dit geldt ook voor de kapiteins behalve in het geval van jeugdploegen. Een persoon kan maar hoofdscheidsrechter zijn voor één interclubwedstrijd ook al worden er verschillende wedstrijden gelijktijdig in dezelfde zaal gespeeld. De kapitein van de thuisploeg zal voortaan optreden als hoofdscheidsrechter tenzij hij niet voldoet aan de leeftijdsvoorwaarden. Identiteiscontrole
De spelers dienen hun identiteitsbewijs voor te leggen aan de hoofdscheidsrechter (identiteitskaart en individuele aansluitingskaart). Indien een speler dit niet kan, moet de hoofdscheidsrechter dit op het scheidsrechtersblad vermelden onder de rubriek “opmerkingen”. De in gebreke gebleven speler zal worden beboet.

Sportuitrusting – clubkleuren
Alle spelers of speelsters die in een ploeg in de interclub uitkomen moeten in dezelfde sportuitrusting aantreden en dit in de clubkleuren. De speelkledij bestaat normaal uit een hemdje met korte mouwen, een sportbroekje of een rokje, sokken en sportschoenen. Andere kledij zoals een trainingspak, bermudabroek, jeansbroek of een deel ervan mag tijdens het spel niet gedragen worden, behalve met toelating van de hoofdscheidsrechter. Het dragen van petten, foulards en/of andere hoofddeksels is niet toegelaten tijdens de competitie.

Arbitrageschema per club
Dit kan je makkelijk en snel bijhouden door de ‘TUUT-TUUT’-regel, T staat voor de thuisploeg die moet arbitreren en U voor de uitploeg.
Zo krijg je dus (per 2 matchen): thuis-uit-uit-thuis-thuis-uit-uit-thuis

Praktisch:

 • wedstrijd 01 en 02: thuisploeg
 • wedstrijd 03 en 04: bezoekers
 • enz…

Een westrijdblad correct invullen

Hierbij vraag ik namens het bestuur aan de ploegkapiteins om de nodige aandacht te schenken bij het invullen van de scheidsrechtersbladen en dit in het bijzonder op verplaatsing.
En wel omdat er elk jaar heel veel (te veel) geld aan boetes (aan de bond) moet betaald worden omwille van het foutief of zelfs niet invullen van bepaalde gegevens.

Daarom hier enkele tips en een woordje uitleg over het correct invullen van een wedstrijdblad:

 • Vul eerst en vooral het wedstrijdblad rustig in, neem je tijd en laat je zeker niet opjagen.
 • Schrijf de namen van de spelers duidelijk, liefst in drukletters en druk hard genoeg zodat ook de doordrukbladeren duidelijke gegevens bevatten.
 • Bezochten:
  1. ploeg: bv. Werchter A voor de A-ploeg
  2. aanwijzingsnummer: vl-B295 (=stamnummer van de club, in dit geval T.T.C.W.)
  3. competitienummer: per speler – daar wordt het volgnummer van de sterktelijst ingevuld.
  4. Index en klassement: per speler – ook over te nemen uit de sterktelijst.
  5. Ook worden de individuele overwinningen (aantal) ingevuld en wordt er een kruisje geplaatst bij de kapitein.
 • Bezoekers: hier dient de naam, voornaam en handtekening van de kapitein te worden aangebracht.

-Indien de ploeg onvolledig is, moet je de naam van de afwezige speler ook nog invullen en W.O. (walk over) in de uitslagentabel invullen.

Tips voor betere prestaties

 • Te laat komen op de training is tekenend voor de toekomst van een speler (ai, herken ik hier mezelf?).
 • Bang zijn dat je tijdens het inspelen je repertoire vrijgeeft, is niet nodig.
 • Initiatiefnemers hebben het voordeel en winnen het meest.
 • Spelen zonder de basisslagen is als een huis bouwen zonder fundering.
 • Concentratie is belangrijk en doorslaggevend bij spelers van gelijke sterkte.
 • Vergeet tijdens een wedstrijd je techniek en concentreer je op de tactiek.
 • Nooit opgeven, de wedstrijd is pas voorbij na de laatste bal.
 • Zeer belangrijk is de lijm waarmee de rubbers op het bat worden gekleefd. Er zijn verschillende soorten lijmen. De keuze van de lijmsoort is belangrijk omdat ze mee de impact en de snelheid van de bal op het rubber bepaalt.